Raadslid PRO5

Jan Evers

Raadslid en Lid commissie Middelen en Algemene Zaken

PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5

Ik ben Jan Evers ben 63 jaar. Gehuwd met Wil, wij hebben drie zoons Bart Gijs en Joris. Ik werk 38 jaar in de ouderenzorg. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid van Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel. Verder doe ik vrijwilligerswerk bij Bladella.

In mijn werk maak ik mij actief als lid van de O.R. en ben ik penningmeester van de personeelsvereniging. Ben 8 jaar PvdA raadslid geweest en de laatst vier jaar commissielid namens de PvdA.
Waarom ik mij als Pro5 lid kandidaat heb gesteld is: dat ik nu zonder belasting van het landelijke partijbelang mij vrijer in de gemeentelijke politiek kan bewegen.
Pro5 omdat we als partij de uitgangspunten hanteren Wij Samen.
Ik geloof hier in, ik denk dat veel inwoners goede ideeën hebben hoe ze hun dorp of wijk willen inrichten, maar die alleen nog een zetje nodig hebben om hier iets mee te gaan doen en dat we daarin samen met hen gaan optrekken.

Ook zou ik graag willen weten, hoe u denkt over de zorg dicht bij huis?
Ik wil mij sterk maken dat er in elk dorp, die zorg geboden moet worden die noodzakelijk is.
Ik vind dat dagbesteding voor ouderen op een goede manier gewaarborgd kan blijven en dat de middelen vanuit de WMO ook gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn.

Samen werken met zorgaanbieders zal moeten, zeker nu de wijkzuster terugkomt.  Hoe gaan we dit als gemeente faciliteren?  Binnen Pro5 hebben wij de mensen die weten hoe de zorg in elkaar zit. Ik heb vertrouwen dat wij samen met de inwoners van de gemeente Bladel er iets moois van kunnen maken. Mijn motto: als je moet veranderen, benut dan je kansen, betrek de inwoners, luister naar hun argumenten en durf daarin goede afwegingen te maken. Zowel in het belang van de inwoners als van de gemeente.