Statenlid Brabant PvdA

Ben Maas

Bestuur en mobiliteit

 

Samen Werken !

Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5.

Een krachtig bestuur
De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding en sturing geeft aan de ambtelijke organisatie. Die in deze moeilijke tijden de dialoog aangaat met de inwoners op basis van een open blik. PRO5 heeft een sterk team van kandidaten die voor daadkracht en vernieuwing zorgen.

Een PvdA geluid binnen PRO5
Na 12 jaar raadslid te zijn geweest voor de PvdA in Bladel wil ik binnen PRO5 graag de stem van de PvdA laten horen en aansluiten bij de landelijke thema’s als werk, wonen en zorg. Ik geef mezelf de opdracht om de woorden: Samen Sterk en Sociaal te bewaken en te stimuleren.

Moderne democratie
Eens in de vier jaar kunnen burgers hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Maar een politieke partij moet steeds op zoek zijn naar de burger. Dorpsraden, georganiseerd burgeroverleg, buurtverenigingen, bewonersoverleg, burgerinitiatieven spelen hierbij een belangrijke rol.

Samenwerking – fusie binnen de 5 Kempengemeenten
Het op duurzame wijze vorm geven aan de toekomst van de Kempen is een uitdaging van formaat. Op dit moment zijn er te veel samenwerkingsvormen zodat de structuur en de verantwoordelijkheden te ingewikkeld wordt. Samenwerking op deze manier kan alleen maar als het doel is om binnen de (5) Kempengemeenten te komen tot 1 Kempengemeente.

Werken Werken en Werken
Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen. Bewustwording creëren bij bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Graag wil ik me sterk inzetten voor mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen.