Wethouder PRO5

Arjan van der Hout

Arjan van der Hout

Over Arjan van der Hout

06 543 73 547

Arjan van der Hout,  Oud wethouder  PvdA Bladel.  

Het was toch wel een sprong in het diepe, toen ik kandidaat wethouder werd voor de PvdA Bladel

Direct vanaf het begin heb ik gekozen voor een wijze van werken die mij het excuus gaf om zo min mogelijk achter mijn bureau te zitten. Ik wil er zijn voor alle 17 raadsleden, ieder vertegenwoordigt immers een groep inwoners uit de gemeente. Ook wilde ik zo zichtbaar mogelijk zijn voor de inwoners ( dorpsraden, organisaties, instellingen en individuele burgers). Als er iets aan de orde is, ga ik er op uit om te kijken en te praten. Dit had tevens als voordeel dat ik binnen de kortste keren, alle vijf de kernen zeer goed leerde kennen. Zelfs beter dan ik de kernen van Bergeijk ken, waar ik toch al 11 jaar woonachtig ben.

De eerste maanden merkte ik wel dat er naar mij gekeken werd met een houding van: “wat is dat er voor één”. Nu merk ik dat niet meer. Het kan zijn dat het een kwestie is van gewenning van mijn kant. Vanuit reacties die ik terugkrijg denk ik echter ook zeker een kwestie van acceptatie.  In het bestek van dit hoofdstuk ga ik niet in op mogelijke hoogtepunten uit de afgelopen vier jaar, zo’n bestuurder ben ik niet.

Na verkiezing door de gemeenteraad ben ik wethouder namens en voor alle 17 raadsleden, ieder die mij wat vraagt treed ik open en serieus tegemoet. Als er iets toegelicht of uitgezocht moet worden dan kan men bij mij terecht. Dezelfde houding hanteer ik in de richting van de inwoners, ik ben er voor en namens hen. Sterker nog: als ze niet zelf komen heb ik de plicht om ze op te zoeken. Als mij iets gevraagd wordt, verdiep ik mij ook in de vraag en ga ik kijken, luisteren en uitzoeken. Dat lukt niet altijd, want als velen heb ook ik de neiging om snel een oordeel te hebben. Vaak is het echter veel beter om even de tijd te nemen en dan pas te oordelen.

Tegenstanders van deze wijze van besturen roepen snel dat dit een vorm is van cliëntelisme (de klant altijd zijn zin geven). Klinkklare onzin, want wat is er mis met de inwoners gelijk geven als ze dat hebben en ze op voorhand te benaderen als serieuze vragensteller. Alleen op die manier wordt het volgens mij geaccepteerd als je bij gelegenheid, beargumenteerd “nee” zegt.

Tevens wil ik bevorderen dat  professionele organisaties zo veel mogelijk ten dienste staan van de inwoners en van de vrijwilligersorganisaties. Dit kan door in de subsidievoorwaarden van deze organisaties hier afspraken over te maken en door vrijwilligers erop te wijzen wat de mogelijkheden zijn om van professionele ondersteuning gebruik te maken. Ik kies hiervoor omdat steeds belangrijker wordt dat professionele en vrijwilligersorganisaties op een goede manier met elkaar samenwerken, waarbij de sterke kanten van beiden benut worden en tot hun recht komen. Zij zijn aanvullend aan elkaar en niet concurrerend.

Als ik een mening heb gevormd of een voorstel heb gedaan, dan verdedig ik dat ook met verve en kracht. Ik heb er immers goed over nagedacht en het van meerdere kanten bekeken. Toch kan het ook dan zo zijn dat je in discussie ervan overtuigd wordt dat het op een onderdeel toch anders moet of dat je met een aanpassing veel meer steun en draagvlak krijgt. Een bestuurder moet hier ook mee kunnen omgaan. Ik persoonlijk vind dit eigenlijk het leukste onderdeel van besturen.

Natuurlijk is het fantastisch dat er een verenigingsgebouw komt, een sportvoorziening wordt verbeterd, een sporthal wordt gebouwd of nieuw armoedebeleid wordt vastgesteld. Echter het werken met gemeenteraad en inwoners om te komen tot die plannen, is het leukste wat er is.