PvdA Bladel wil samengaan

PvdA Bladel wil samen gaan met de afdelingen PvdA Reusel en PvdA Bergeijk.

Het bestuur van de 3 afdelingen zijn al weer verschillende keren bijeen geweest om te spreken over het vormen van 1 sterke PvdA afdeling “De Kempen”.  De leden van de PvdA afdelingen hebben goedkeuring gegeven aan het bestuur om de fusie tot stand te brengen.

De komende maanden gaan de PvdA besturen verder in gesprek om de fusie in gang te zetten. Het streven is om deze in het voorjaar van 2018 definitief te maken.

Wilt u hier u bijdrage aangeven, laat het ons dan weten.

 

Politiek Café in Reusel over intensieve veehouderij

Het hoofdthema daar zal zijn: ‘Hoe gaan volksgezondheid en dierenwelzijn samen met intensieve veehouderij?’

Veel bewoners in onze regio maken zich hier zorgen over. Wij willen uitgebreid stilstaan bij de zogenaamde Brabantse Zorgvuldigheidsnorm; werkt deze nieuwe regelgeving en wat betekent die voor volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn in de Kempen?

Onder andere

Antoinette Knoet, lid Provinciale Staten,

Arnold de Vries, kandidaat Waterschap De Dommel

Fiona Bijl, raadslid Reusel-de Mierden komen hierover aan het woord.

 

op zaterdag 7 maart

Politiek Café om 16.00 uur 

Café Restaurant Feestzalen De Wekker,

Wilhelminalaan 97, 5541 CV Reusel.

 

Belangstellenden zijn van harte welkom.

PvdA gaat 7 maart in een Rode Slinger door de Kempen

In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschap “De Dommel” trekt de PvdA op zaterdag 7 maart in een Rode Slinger door de Kempen om te laten zien dat vele zaken die ons als burgers van de Kempen raken, hoog op de politieke PvdA-agenda staan. Denk daarbij aan wonen voor jong én oud met zorg en welzijn dichtbij, voorzieningen in kleine kernen als de basisschool en gemeenschapsruimte, het verenigingsleven, mobiliteit (busverbindingen), voldoende werkgelegenheid (ook voor laagopgeleiden), volksgezondheid, dierenwelzijn, duurzaamheid en wateropvang.

Tijdens de Rode Slinger brengt een gezelschap PvdA-ers een kort bezoek aan enkele plaatsen in de Kempen om met bewoners te spreken over wat er bij hen leeft als het gaat om de vitaliteit en leefbaarheid van de Kempen.  Hierbij zijn o.a. aanwezig Ben Maas die als echte Kempenaar (Netersel) op nr. 4 van de PvdA-kandidatenlijst.  Stijn Smeulders en Aaltje Saarloos de lijsttrekkers voor de Provinciale Verkiezingen en waterschap “de Dommel”  op 18 maart. Ook aanwezig zijn uit de Tweede Kamer de Brabantse PvdA-ers Attje Kuiken,  Michiel Servaes en Henk Leenders evenals wethouders Chris Tönissen (gemeente Eersel) en Raf Daenen (gemeente Oirschot).

 

De route van de Rode Slinger:

10.30 uur in Oirschot de Markt e.o.;

12.00 uur in Bergeijk ’t Hof;

13.30 uur in Eersel de Markt e.o.;

15.00 uur in de Sniederslaan in Bladel.

De slinger sluit af met een Politiek Café in Reusel.

Stem op Ben, PvdA “De Kempen”

    Voor mij is de Brabantse Kempen een plattelandsomgeving:

 • waar mensen elkaar kennen en voor elkaar opkomen.
  De vrijwilligers en mantelzorgers
  zorgen voor een leefbare omgeving.
 • voor mensen die met hun werk vooruit willen komen in het leven.
  Juist voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.
 • waar winning van schaliegas niet bespreekbaar is
  maar gekozen wordt voor duurzame vormen van energiewinning.
 • waar bestaande megastallen zich aangepast hebben
  aan de nieuwe normen van volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn
 • dat zich verzet tegen de Ruit.
  Het tast de leefomgeving aan en doorkruist het natuurgebied Dommeldal.
  Verbreedt de A67 en A58.
 • waar goed VMBO – MBO onderwijs geboden wordt aan
  Opleiden naar een baan en een stabiele plek in de samenleving
  mede door aandacht te geven aan burgerschap en vakmanschap.
 • met een openbaar bestuur dat de dialoog aangaat
  met haar ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties.

 

waar het eigen karakter van de Brabantse Kempen behouden blijft.

 

Vertel wat jij denkt dat nodig is voor ons dorp,  onze buurt en onze buren.                         

mail me jouw ideeën of kom op de koffie in de Brabantse Kempen.

Social Media:

Twitter:                      @benmaas1

Facebook:                  https://www.facebook.com/ben.maas.12
mail:                           benfamiliemaas@gmail.com

Kom naar de Leden vergadering op dinsdag 10 februari

Beste PvdA-leden afdeling Bladel,

Graag nodigen wij je uit voor een algemene ledenvergadering die gepland staat op dinsdag 12 februari 2015 in Cultureel Centrum Den Herd te Bladel; aanvang 19.30 uur.

Onderstaande punten staan op de agenda ter bespreking:

 • Bestuurssamenstelling;
  • Zijn er belangstellenden voor een bestuursfunctie?
  • Men kan zich melden tot een uur voor de vergadering bij een van de bestuursleden;
 • Kascontrole:
  • verslag door de kascommissie;
 • PvdA-Werkplan 2015:
  Hierin staan de activiteiten die we willen uitvoeren.

  • verkiezing Provinciale Staten op 18 maart 2015: de campagne
   Bladelse PvdA Lid Ben Maas staat hoog op de kandidatenlijst
  • één bijeenkomst/activiteit te organiseren onder PvdA-vlag (c.q. PRO5-vlag)
  • bespreken hoe we de Bladelse afdeling vorm willen geven in 2015;
 • PRO5: Door PvdA-bril bekeken:
  • hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
  • komt ons gedachtegoed uit de verf?
  • hoe verloopt de samenwerking? etc.;
 • de relatie met de andere Kempische PvdA-afdelingen? Heeft dit kans van slagen?

 

Wij zien je graag op 12 februari!

 

Prettige jaarwisseling en begin goed aan het nieuwe jaar!

 

 

Namens bestuur afdeling Bladel van de PvdA

Frank van Meurs, Bert de Bresser, Paul Maas

Ben Maas: Kandidaat Provinciale Staten Noord Brabant

PvdA leden gaan akkoord met de vierde plaats van Ben Maas op de PvdA kandidatenlijst van de Provinciale Staten van Noord Brabant. Opgegroeid en verknocht aan de Brabantse Kempen heeft zij zich meer dan 12 jaar ingezet voor de burgers van Bladel als gemeenteraadslid van de PvdA Bladel.

Het uitgangspunt van Ben Maas was en is: werken aan een kwalitatief,  modern en sterk bestuur.
Ben Maas: Beoogd lidmaatschap voor de Provinciale Staten is voor mij een nieuwe uitdaging.  Reuze interessant om mijn ervaring en expertise breder in te zetten binnen de provincie Noord Brabant.

Belangrijk voor mij is: “Een Brabant  waar goed VMBO – MBO  onderwijs geboden wordt aan jongeren.  Opleiden naar een baan en een stabiele plek in de samenleving mede door aandacht te geven aan burgerschap en vakmanschap.  Goede loopbaanoriëntatie  die gericht is op de regionale behoefte.

Ons Brabant waar “het eigen karakter” ook in de toekomst behouden blijft.

Verkiezingen goed verlopen

PvdA Bladel heeft in maart 2014 mee gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en kandidaten geleverd voor PRO5.

Wij zijn super trots dat PRO5 de grootste partij van de Gemeente Bladel zou zijn als we 95 stemmen meer hadden gehad.

Het resultaat van de verkiezingen is dat we met 2 PvdA leden in de PRO5 fractie zitten in de gemeenteraad van Bladel.  Dat wij deel mogen nemen aan de coalitie en hier het PvdA geluid duidelijk kunnen laten horen. Zo is onze visie goed verwoord in het coalitieakkoord en hebben de PvdA raadsleden het raadsprogramma al goed rood gekleurd.

Daarom zijn we trots,

Trots op onze PvdA mannen:

Marcel Roks (fractievoorzitter) en Jan Evers (commissie Middelen en Algemene zaken) in de gemeenteraad.

Zij zijn de heren die voor PvdA Bladel het aanspreekpunt zijn.

 

Heb je vragen of opmerkingen neem contact op met deze heren.

 

Stemadvies PvdA Bladel

Beste inwoners van de gemeente Bladel
Volgende week is het zover, U zult er deze week en de afgelopen tijd veel over horen. De gemeenteraadsverkiezingen staan op stapel.

PRO5 staat voor de vijf dorpen in de gemeente, want elk dorp is uniek.
We richten ons op ontmoetingen, daarvoor zijn voorzieningen en locaties essentieel. Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan
mooie dingen. Dat geldt voor iedereen, ouderen, jongeren en alles daar tussen. Initiatieven van jongeren moeten worden gewaardeerd en gestimuleerd, en niet met een overdreven bureaucratie worden uitgesteld. Voor ouderen moeten woon- , werk-, ontmoetingsontwikkelingen alle aandacht krijgen. Daarnaast is zorg dichtbij van het allergrootst belang.

Verder gaat onze grootste aandacht uit naar woningbouw, gezondheid en duurzaamheid. Wat dit concreet voor uw dorp betekent kunt u lezen op www.pro5.nu

Ook in de PC55 leest u deze week wederom uitgebreid, van alles over onze visie. Met nieuwe, frisse en ervaren mensen gaan we aan de slag om een eigen invulling te geven aan onze plek in het sociale en solidaire deel van de Bladelse politiek.

We hopen uw vertrouwen te krijgen!

Stem op 19 maart,

lijst 5,

PRO5.

Vertrouwen

Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik nu raadslid van de PvdA Bladel. De afgelopen 12 jaar heb ik me met veel plezier ingezet voor de politiek en ben ik opgekomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Bladel en in het bijzonder voor Netersel.

Mede dankzij  uw steun hebben wij als PvdA door, samen sterk en sociaal te zijn,  positieve resultaten geboekt.  Eens in de vier jaar kunnen burgers hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad  kiezen. Een gemeente besturen vraagt personen met een visie en ambitie.

Wij hebben ons verenigd in een nieuwe partij, PRO5 waarvan ik mede oprichter ben.  Mensen die geloven in de gelijkwaardigheid  van mensen, die solidair zijn met mensen die wat minder sterk zijn en  die zorg hebben voor een duurzame wereld.  Ik vraag u  om ons te blijven ondersteunen via PRO5  om het werk door te kunnen zetten.

Graag wil ik u van harte bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en hoop  dat u uw stem op 19 maart laat horen.

Ben Maas