Werk, Juist nu van het grootste belang

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen in de gemeente Bladel als voor de samenleving als geheel.

Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, het brengt sociale contacten met zich mee, het maakt mensen onafhankelijk. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en het is een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Daarom vindt de PvdA het scheppen en houden van werkgelegenheid van zo grote betekenis.
In deze economisch moeilijke tijden is dat bepaald geen gemakkelijke opgave. Vele mensen zijn in het voorbije jaar met ontslag geconfronteerd en zijn zoekende naar werk. Voor anderen bestaat er onzekerheid of hun werk de crisis overleeft. Deze situatie geldt voor een grote groep mensen, maar vooral ook voor diegenen die toch al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, zoals uitzendkrachten, voormalige bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en mensen met een chronische ziekte dan wel lichamelijke- of verstandelijke beperking. Daarbovenop komt nog eens dat hun perspectief op een nieuwe baan ook veel kleiner is.

Om deze mensen aan de slag te helpen en te houden is maatwerk noodzakelijk.Werkgelegenheid wordt vooral geleverd door ondernemingen. Velen van hen hebben het zwaar in deze crisistijd. De gemeente Bladel scoort landelijk zeer hoog als het gaat om werkgelegenheid. Dat moet zo blijven! De gemeente moet dan ook alle mogelijkheden benutten om ondernemers te ondersteunen in het opzetten en behouden van hun bedrijf.