Moderne democratie en goed bestuur

De PvdA is er al jaren een voorvechter van om de bewoners veel vaker en veel dichter bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid te betrekken.

 

Eens in de vier jaar hebben de burgers van onze gemeente de gelegenheid om hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad te kiezen. Het zou een zeer slechte zaak als daarmee de invloed van bewoners ophoudt. De PvdA is er al jaren een voorvechter van om de bewoners veel vaker en veel dichter bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid te betrekken. Wij zijn in het verleden de kartrekkers geweest bij het tot stand komen van de dorpsraden.

En op momenten dat andere partijen pogingen ondernamen om de invloed van dorpsraden te ondermijnen, trad de PvdA daadkrachtig op om dat te voorkomen. Wat de dorpsraden in Netersel, Casteren en Hoogeloon inmiddels bereikt hebben, samen met de gemeente, is enorm. En daar mogen de bewoners uit deze drie kernen apetrots op zijn.

De wens van de PvdA om ook in Bladel en Hapert met wijkraden te gaan werken, bleek (tot nu toe) geen haalbare kaart. Maar in Hapert is sinds een jaar of twee een proces op gang gebracht dat ook grote impact heeft gehad: het GBOH.  Zulke initiatieven gaan met een enorme kracht gepaard. Burgers, verenigingen, bewonersorganisaties, weten het beste wat ze willen; ZIJ weten wat goed voor hen is. En wanneer hun voorstel, hun plan, hún beeld van de toekomst, goed onderbouwd is, dan zal de gemeente bereid zijn om serieus mee te denken en mee te werken. Organisaties die daar zelf niet helemaal uit komen, moeten worden ondersteund bij deze opgave; hen moet inzicht gegeven worden in het proces en de stappen die daarin genomen moeten worden. Dit soort ondersteuning zou b.v. gegeven kunnen worden vanuit een maatschappelijk ondersteuningspunt.

Het eindresultaat zal zijn dat de gemeente en de gemeenteraad de ingediende plannen zullen overnemen en goedkeuren. Deze vorm van invloed voor burgers en organisaties is voor de PvdA van cruciaal belang: NIET de gemeente bepaalt vooraf, maar stimuleert en reageert op voorstellen van belanghebbende organisaties en gaat daar constructief, adviserend en ondersteunend mee om, om samen te komen tot het best mogelijke resultaat. Zulke burgerinitiatieven hebben dan wél bestuurders met daadkracht en visie nodig om de plannen bespreekbaar te krijgen, deze mede te beoordelen en nog sterker te maken en ze tenslotte ook te verwezenlijken.