Kansen in Hapert optimaal benutten

In Hapert ligt nu een mooi centrumplan

In de voorbije 8 jaren zijn er in 4 van de 5 kernen in onze gemeente op grote schaal veranderingen doorgevoerd die de een enorme versterking met zich hebben meegebracht voor de betreffende gemeenschap, de bewoners, de actieve organisaties. En bewoners zelf hebben een grote vinger in de pap gehad bij al die ontwikkelingen; denk aan het werk van de Dorpsraden, van de startersprojecten en van de besturen van gemeenschapshuizen. En niet te vergeten enkele verenigingen die werk maakten van hun toekomst. Enkele voorbeelden:

  • Jeugdorganisatie Los Hoes met nieuwbouw van hun clubhuis op de Lemelvelden, nadat er op Dalem feitelijk geen voortgang van hun verblijf meer mogelijk was.
  • Het Snelle Wiel dat een trainingsvoorziening heeft gerealiseerd op de Lemelvelden, waarmee haar jeugdleden op een veilige manier een groot deel van hun trainingen kunnen genieten. En een nieuw verenigingsonderkomen staat in de planning.
  • De binnensportverenigingen die zich hebben georganiseerd om hun gezamenlijke behoefte aan een extra sporthal naar voren te brengen en kracht bij te zetten. En met succes!

Hapert is in die ontwikkelingen wat achter gebleven. Enerzijds omdat zich daar minder voor de hand liggende kansen voordeden (b.v. beperkte bouwmogelijkheden); anderzijds omdat er geen echt initiatief  uit de Hapertse gemeenschap naar voren kwam.

De komst van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) heeft hier verandering in gebracht. De PvdA heeft aan de wieg gestaan van die ontwikkeling. In onze fractie is expertise aanwezig in het organiseren van het proces van burgerinitiatieven. Toen bleek dat er in Hapert geen draagvlak was voor een dorpsraad of wijkraden, heeft onze fractie contact gezocht met een lokaal sleutelfiguur en onze ideeën overgebracht bewoners zelf aan het werrk zouden kunnen gaan met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van Hapert. In “de keukenfase” hebben wij dit proces nog ondersteund. Daarna groeide het GBOH uit tot wat het nu is en leverde een grandioze prestatie door in korte tijd een goed onderbouwd en breed gedragen toekomstbeeld van Hapert te schetsen.

Ruim baan voor hun plannen, wat de PvdA betreft