Jongeren en hun toekomst

Jongeren maken amper gebruik van de mogelijkheid om mee te praten als het over hun eigen belangen gaat.

Basisonderwijs → voortgezet onderwijs → vervolgopleiding → werk; dit zou een aaneengesloten keten moeten zijn. Daar waar er voor jongeren een gat valt, moet er actief worden gezocht naar een oplossing. Allereerst uiteraard door de betrokkenen zelf, maar ook door b.v. de gemeente, de ISD. Juist in deze economische moeilijke tijd moet de bestrijding van jeugdwerkloosheid een prioriteit zijn. Jongeren die in problemen terecht komen, moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Hiertoe moeten scholen, jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en de gemeente nauw samenwerken: tijdig problemen signaleren en ermee aan de slag gaan. Ook gezinnen die het moeilijk hebben, kunnen in dat kader ondersteund worden.
Jongeren maken amper gebruik van de mogelijkheid om mee te praten als het over hun eigen belangen gaat. Pogingen in het verleden om een spreekbuis van jongeren op te richten (jongerenpanel) zijn mislukt. Toch blijven wij ernaar streven dat de stem van jongeren gehoord wordt. En wij sporen hen dan ook aan om zelf naar voren te komen met hun kijk op jongerenzaken, voorzieningen, activiteiten, zorg.