Goede en betaalbare zorg voor iedereen

Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Steeds meer ouderen leven langer in goede gezondheid. Zij willen graag in hun eigen huis blijven wonen, ook ze als daarbij wat ondersteuning nodig hebben. Door de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn extra investeringen nodig. De overheid heeft in afgelopen jaren al een flink beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevende burgers. In principe een goede zaak, mits er maar de juiste aandacht is voor neveneffecten. Bijvoorbeeld: gebruik maken van het PGB (PersoonsGebonden Budget ) mag niet worden afgeremd door een bureaucratische procedure; en de druk op mantelzorgers moet binnen de perken blijven. Langzamerhand wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Functies als wonen en zorg (b.v. bij instellingen als het RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen)) worden meer en meer gescheiden: m.a.w. er moeten in bepaalde situaties voor de zorg andere vormen gecreëerd worden. En hier ligt het gevaar op de loer dat mantelzorgers nog meer zorgtaken naar zich toe geschoven krijgen. De gemeente is vanuit de WMO o.a. verantwoordelijk voor het regelen van de huishoudelijke hulp en voor de juiste ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente heeft dus ook de verantwoordelijkheid om precies te weten hoe de WMO en AWBZ uitpakken en om hierop met een goed antwoord te komen. De PvdA ziet hiertoe volop kansen: een goed uitgerust Dienstencentrum in Bladel; de ontwikkeling van een efficiënt zorgnetwerk in de kern Hapert; een optimaal functionerend WMO-loket.