Goed wonen voor iedereen

Voorgang geven aan starters, ouderen en mensen die zouden willen doorstromen naar een beter passende woning.

Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Maar voor veel mensen is de woningmarkt niet toegankelijk vanwege de hoge prijzen. Dat geldt bijvoorbeeld voor starters, ouderen en mensen die zouden willen doorstromen naar een beter passende woning.
Hierdoor stagneert ook de doorstroom in de huurhuizen. Gevolg: zeer lange wachttijden voor kandidaat-huurders en een tekort aan woningen in de lage huurklassen. Onacceptabel!

De gemeente moet de vraag naar huur- en koopwoningen en het huidige aanbod in kaart brengen en analyseren. Corporaties moeten, in samenspraak met de gemeente Bladel en de gemeenten in regio de Kempen, ervoor zorgen dat het woningenaanbod zo snel mogelijk in een redelijke verhouding komt te staan tot de vraag. Prestatieafspraken maken dus!

Goed wonen is echter meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat kunnen spelen en waar mensen mét in plaats van naast elkaar leven. Een dergelijke buurt ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen slaan.
Prettig wonen gaat ook over schone en aantrekkelijke straten, schone lucht, goed openbaar vervoer, goede voorzieningen die een kern leefbaar en vitaal houden, de nodige zorg binnen handbereik, een veilige sociale structuur waarbinnen mensen zich geborgen voelen.
Bewoners zélf zijn hierin de belangrijkste schakel, maar de gemeente moet elk initiatief dat bijdraagt aan een beter samenleven daadkrachtig ondersteunen en faciliteren.