Gemeente Bladel: groen en duurzaam

Wij zijn trots op de natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen van Bladel.


Wie regelmatig als wandelaar of fietser de wegen 
en paden buiten de vijf bebouwde kommen in onze gemeente gebruikt, zal het opgevallen zijn dat de resultaten van de reconstructie de laatste jaren langzaam maar zeker duidelijk zijn geworden. En wij stellen tevreden vast dat de natuur op vele plekken aan omvang en kwaliteit gewonnen heeft.

Wij zijn trots op de natuurgebieden binnen onze gemeentegrenzen: de Hapertse Heide, Cartierheide, Neterselse Heide, Grijze Steen, Mispeleindse Heide, Kroonvense Heide, Goorloop, om maar enkele pareltjes te noemen. De beekdalen van de Groote en Kleine Beerze hebben op vele plekken weer hun natuurlijke karakter teruggekregen. Op enkele trajecten moet dat proces nog worden gestart. Deze beken verbinden van zuid naar noord verschillende natuurgebieden met elkaar en bieden daardoor extra overlevingskansen, zelfs nieuwe leefomstandigheden aan diverse flora en fauna.

Duurzaamheid moet ook op vele andere terreinen nog een structureel uitgangspunt worden, b.v. in de bouw. In hoofdstuk 4. Goed wonen voor iedereen, hebben we hier al het nodige over gezegd. In toekomstige plannen (bouwprojecten, inrichting buurten) moet duurzaamheid met een hoofdletter worden geschreven. Een voorbeeld van hoe dit kan is de geplande inrichting van het Kempisch Bedrijvenpark. Maar ook op elk pand dat op het KBP wordt gebouwd moeten alle uitgangspunten van duurzaamheid worden toegepast. De gemeente moet een klimaatneutraal beleid gaan voeren. Dat is landelijk en Europees vastgelegd. Om dit te bereiken moet de gemeente vanaf NU alle relevante instrumenten inzetten en de regie hierover gaan voeren, waarbinnen ook burgers en ondernemers gemotiveerd worden hieraan mee te doen. Qua duurzaamheid is er ook op het platteland, het buitengebied, nog heel veel te doen.