Geen kind van school af zonder diploma

Goed onderwijs in Bladel is van groot belang voor de toekomstkansen van een kind.

Ook de gemeenschap is erbij gebaat dat jongeren hun school met een diploma verlaten en aansluitend werk vinden of voor een vervolgopleiding kiezen. Daarnaast heeft een onderwijsinstelling in belangrijke vitale functie in een dorp of wijk. De gemeente moet dan ook, binnen de mogelijkheden die ze daarvoor heeft, het lokale onderwijs optimaal ondersteunen.
De PvdA is er voorstander van om de centrale functie van scholen zo optimaal mogelijk te benutten. Dit kan o.a. door het creëren van zogenaamde brede scholen, waarbij meerdere functies in een wijk of dorp onder hetzelfde dak worden gehuisvest.