Een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, daar staat PvdA Bladel voor.

Daarbij zijn in de eerste plaats ieders eigen kracht en mogelijkheden aan de orde. Om mensen in staat te stellen die kracht en mogelijkheden optimaal te benutten mag men van de overheid verwachten dat deze bepaalde zaken regelt, faciliteert, voorzieningen in het leven roept, maatregelen treft.
En in die situaties waarin mensen het (tijdelijk) niet redden om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen of te behouden, moet de overheid een vangnet bieden. Dat moet er in principe op gericht zijn om de betreffende mensen niet afhankelijk te maken, maar hen zo snel mogelijk in staat te stellen om (weer) voor zich zelf te zorgen.
Het gaat hierbij niet alleen om inkomen, maar ook om zorg en huisvesting. Door de economische crisis is armoedebestrijding nog dringender geworden.  We kennen, ook in Bladel, al een tijd lang de Voedselbank (een particuliere instelling, met landelijk geldende regels). Dit geeft een indicatie van het bestaan van armoede, ook in onze gemeente, die wellicht voor velen onopgemerkt is gebleven. De voedselbank kan op draagvlak van de PvdA rekenen: zij verzorgt niet alleen voedselpakketten, maar helpt ook mensen om weer de weg terug te
vinden naar zelfstandigheid, door hen te verwijzen en/of te begeleiden naar de juiste ondersteunende voorziening. Veelal spelen schulden een rol. Die kunnen verlammend werken op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Gezinsproblemen en sociaal isolement zijn niet zelden een gevolg.