Standpunten

Zoeken

Een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, daar staat PvdA Bladel voor.

Lees verder

Geen kind van school af zonder diploma

Goed onderwijs in Bladel is van groot belang voor de toekomstkansen van een kind.

Lees verder

Gemeente Bladel: groen en duurzaam

Wij zijn trots op de natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen van Bladel.

Lees verder

Goed wonen voor iedereen

Voorgang geven aan starters, ouderen en mensen die zouden willen doorstromen naar een beter passende woning.

Lees verder

Goede en betaalbare zorg voor iedereen

Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Steeds meer ouderen leven langer in goede gezondheid. Zij willen graag in hun eigen huis blijven wonen, ook ze als daarbij wat ondersteuning nodig hebben. Door de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn extra investeringen nodig. De overheid heeft in afgelopen jaren al een flink beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevende burgers. In principe een goede zaak, mits er maar de juiste aandacht is voor neveneffecten. Bijvoorbeeld: gebruik maken van het PGB (PersoonsGebonden Budget ) mag niet worden afgeremd door een bureaucratische procedure; en de druk op mantelzorgers moet binnen de perken blijven. Langzamerhand wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Functies als wonen en zorg (b.v. bij instellingen als het RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen)) worden meer en meer gescheiden: m.a.w. er moeten in bepaalde situaties voor de zorg andere vormen gecreëerd worden. En hier ligt het gevaar op de loer dat mantelzorgers nog meer zorgtaken naar zich toe geschoven krijgen. De gemeente is vanuit de WMO o.a. verantwoordelijk voor het regelen van de huishoudelijke hulp en voor de juiste ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente heeft dus ook de verantwoordelijkheid om precies te weten hoe de WMO en AWBZ uitpakken en om hierop met een goed antwoord te komen. De PvdA ziet hiertoe volop kansen: een goed uitgerust Dienstencentrum in Bladel; de ontwikkeling van een efficiënt zorgnetwerk in de kern Hapert; een optimaal functionerend WMO-loket.

Lees verder

Jongeren en hun toekomst

Jongeren maken amper gebruik van de mogelijkheid om mee te praten als het over hun eigen belangen gaat.

Lees verder

Kansen in Hapert optimaal benutten

In Hapert ligt nu een mooi centrumplan

Lees verder

Kunst en cultuur: een bron van inspiratie

Cultuur bindt hele groepen van mensen. In alle 5 de kerkdorpen verdient dit een hoge prioriteit.

Lees verder

Moderne democratie en goed bestuur

De PvdA is er al jaren een voorvechter van om de bewoners veel vaker en veel dichter bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid te betrekken.

Lees verder

Verkeer: Veiligheid voorop

In de gemeente Bladel is over het algemeen sprake van hoge verkeersveiligheid. Wel zijn er aandachtspunten

Lees verder

Werk, Juist nu van het grootste belang

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen in de gemeente Bladel als voor de samenleving als geheel.

Lees verder