Door Ben Maas op 23 januari 2013

Toekomst sociale werkvoorziening slecht.

Door Rijksbezuinigingen wordt de instroom naar de sociale werkplaats met 70% beperkt. Dit heeft grote gevolgen voor mensen met een beperking. Zij zullen thuis komen te zitten.  Deze bezuiniging kan op gemeentelijk niveau niet worden gerepareerd.  PvdA vindt dat de gemeente alle inspanningen moet verrichten om het bezuinigingsproces en de maatschappelijke gevolgen zo goed mogelijk moet aanpakken en voorbereiden. Mogelijkheden zoeken en werkgevers actief benaderen  om zo kwetsbare mensen mee te laten doen in het reguliere arbeidsproces.

 

S      

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas