25 februari 2015

PvdA gaat 7 maart in een Rode Slinger door de Kempen

In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschap “De Dommel” trekt de PvdA op zaterdag 7 maart in een Rode Slinger door de Kempen om te laten zien dat vele zaken die ons als burgers van de Kempen raken, hoog op de politieke PvdA-agenda staan. Denk daarbij aan wonen voor jong én oud met zorg en welzijn dichtbij, voorzieningen in kleine kernen als de basisschool en gemeenschapsruimte, het verenigingsleven, mobiliteit (busverbindingen), voldoende werkgelegenheid (ook voor laagopgeleiden), volksgezondheid, dierenwelzijn, duurzaamheid en wateropvang.

Tijdens de Rode Slinger brengt een gezelschap PvdA-ers een kort bezoek aan enkele plaatsen in de Kempen om met bewoners te spreken over wat er bij hen leeft als het gaat om de vitaliteit en leefbaarheid van de Kempen.  Hierbij zijn o.a. aanwezig Ben Maas die als echte Kempenaar (Netersel) op nr. 4 van de PvdA-kandidatenlijst.  Stijn Smeulders en Aaltje Saarloos de lijsttrekkers voor de Provinciale Verkiezingen en waterschap “de Dommel”  op 18 maart. Ook aanwezig zijn uit de Tweede Kamer de Brabantse PvdA-ers Attje Kuiken,  Michiel Servaes en Henk Leenders evenals wethouders Chris Tönissen (gemeente Eersel) en Raf Daenen (gemeente Oirschot).

 

De route van de Rode Slinger:

10.30 uur in Oirschot de Markt e.o.;

12.00 uur in Bergeijk ’t Hof;

13.30 uur in Eersel de Markt e.o.;

15.00 uur in de Sniederslaan in Bladel.

De slinger sluit af met een Politiek Café in Reusel.