Door Ben Maas op 23 april 2013

PvdA Bladel zoekt burgers die hun stem willen laten horen!!

Van veel mensen horen wij de klacht dat raadsleden onvoldoende oog hebben voor wat er leeft in de samenleving; dat zij alleen maar met elkaar bezig zijn onder de glazen stolp van het gemeentehuis.

Graag horen wij de stem van inwoners uit Bladel, Hapert, Casteren, Hoogeloon en Netersel over hun eigen leef- en werkomgeving. Graag willen wij de mening horen van maatschappelijke organisaties, verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven over zaken die voor hen van belang zijn. Wij willen ons door u laten informeren over voor u belangrijke zaken en op open wijze met u praten over uw gedachten over de rol van de gemeente in onze samenleving.

Heeft u een frisse blik?

PvdA Bladel zoekt kandidaten buiten hun eigen kring. Mensen die betrokken zijn bij de gemeenschap en graag verantwoordelijkheid willen dragen. Binnen de PvdA Bladel is eerder  een wethouder en een raadslid benoemd die actief waren buiten de PvdA Bladel om. Mensen van buiten met een frisse blik en een kritische houding. Bent u ook zo iemand die zich graag in wil zetten om goed en sociaal beleid te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Dan roepen wij u op om de advertentie te lezen in dit blad. PvdA Bladel zoekt nieuwe kandidaten voor de commissie grondgebied. De raadscommissie grondgebied heeft als taak het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp, het voeren van overleg met het college of de burgemeester over een onderwerp. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of stuur een mailtje.

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas