Door Marcel Roks op 23 december 2013

Plattelandsnota: visie voor de toekomst!

De toekomstvisie “Leven in de gemeente Bladel” is gericht op het bewaren en ontplooien van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Voor het buitengebied wordt gestreefd naar het behouden en ontwikkelen van de landbouw in relatie met de waardevolle landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische elementen. Het buitengebied biedt daarnaast mogelijkheden voor toerisme en recreatie, ontwikkeling van natuur en wonen. Zowel op landelijk, provinciaal als ook op lokaal niveau is het beleid gekeerd. Dit heeft diverse redenen. Discussie over de effecten van intensieve veehouderijen op volksgezondheid, dierenwelzijn, leefbaarheid en landschapskwaliteit heeft tot grote behoefte geleid voor nieuwe beleidskaders. Voorts speelt ook de recreatieve beleving in het buitengebied een belangrijke rol.

 

De Plattelandsnota beschrijft nu op hoofdlijnen welke ontwikkelingen in het buitengebied van gemeente Bladel mogelijk en wenselijk zijn. De nota schetst geen eindbeeld maar geeft ambitie aan voor het buitengebied in 2030 om de kwaliteit van ons buitengebied te behouden en te versterken. Waar in het verleden gepleit is voor het behouden en versterken van groeimogelijkheden, komt nu meer behoudendheid voor in de plaats: grenzen van groei. Andere bouwstenen voor de Plattelandsnota zijn bijvoorbeeld duurzame energie, archeologie en cultuurhistorie, natuur, invloed van bedrijventerreinen en economische activiteiten.

De plattelandsnota moet er voor zorgen dat tussen alle  bouwstenen samenhang komt. PvdA pleit voor evenwicht en kwalitatieve verbeteringen in het buitengebied: nieuwe kansen voor de toekomst!

 

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks