Door Ben Maas op 23 maart 2013

Milieubeleidsplan: PvdA vindt dit een must !

In het Raadsprogramma 2010-2014 zijn de ambities uit de Toekomstvisie vertaald onder het thema “Milieu en leefomgeving”. Het milieubeleidsplan biedt daarbij aanvullende mogelijkheden om landelijke wet- en regelgeving evenals de doelstellingen uit het raadsprogramma lokaal in te vullen. Hierdoor wordt milieu als thema geïntegreerd in beleid en wordt duurzame ontwikkeling gegarandeerd. Gemeente Bladel moet het milieubeleidsplan gaan opstellen door eerst een keuzenotitie te maken. Inwoners, ondernemers, gezondheidsdiensten, milieuverenigingen enz. worden gevraagd om mee te denken. U kunt bij ons terecht!

 

 

 

 

Wilt u over deze onderwerpen meepraten? Dan bent u van harte welkom op

Dinsdag 13 maart  in Cultureel Centrum Den Herd te Bladel. Aanvang 19.30 uur.

Bij ons telt elke stem, ook na de verkiezing!

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas