Door Marcel Roks op 23 december 2013

Mantelzorg: uw zorg?

Door de decentralisatie van het AWBZ krijgt de gemeente een grote verantwoordelijkheid voor het integraal aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. 

De gemeente wordt hierdoor beter in staat gesteld om bijvoorbeeld zorg op maat te bieden. PvdA ziet in deze verantwoordelijkheid kansen. Kansen voor een verdere samenwerking tussen de Kempengemeenten en ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de zorg beter af te stemmen op de omgeving. Tegelijkertijd pleit PvdA voor een goede positie van de mantelzorger. Juist de mantelzorger is kwetsbaar in de overheveling van deze extramurale begeleiding. Bent u mantelzorger? U kunt uw zorg met ons delen!

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks