Door Marcel Roks op 23 oktober 2013

Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 uw zorg?

Met het vaststellen van de beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg heeft de gemeenteraad besloten dat een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid moet worden opgesteld.

Er zijn vier prioriteiten:
1. Psychische problemen bij (schoolgaande) jongeren
2. Overwicht/gezonde voeding bij jongeren
3. Alcohol-en drugsgebruik jongeren
4. Gezondheidseffecten intensieve veehouderij.
PvdA vindt een goede gezondheid van de Bladelse inwoners belangrijk. Hoewel de verantwoordelijkheid vaak bij de persoon zelf ligt, willen we op politiek vlak onze bijdrage leveren. U kunt daarover meepraten!

 

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks