Door Ben Maas op 23 maart 2013

Leerlingenvervoer per tractor.

Komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan Uitbreiding Pius X College geagendeerd.

Naar aanleiding daarvan is door omwonenden ook de overlast van tractors aan de orde gesteld. Niet alle leerlingen komen namelijk per fiets, maar ook per tractor. Dat geeft grote verkeersonveiligheid: een landbouwtrekker tussen vele fietsers en voetgangers. Door het parkeren op het gras verandert het openbaar groen in zand en modder. PvdA deelt deze zorg van omwonenden en gaat dit probleem aan de orde stellen.

 

 

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas