Door Ben Maas op 23 januari 2013

Kwaliteit landelijk gebied

Kwaliteit landelijk buitengebied

Op welke wijze versterken we de kwaliteit van ons landelijk gebied? De startnotitie  plattelandsnota beschrijft in hoofdlijnen welke ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Bladel mogelijk en wensen zijn. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. landbouw, milieu en natuur.

PvdA wil:

–          dat uitbreiding van de landbouwsector grenzen heeft.

–          dat er in het buitengebied glasvezelkabel komt voor de leefbaarheid in de kleine dorpskernen.

–          dat volksgezondheid centraal staat bij alle toekomstige ontwikkelingen.

–          dat er samenhang komt in de inrichting van het buitengebied.

De startnotitie plattelandsnota daagt ons uit om keuzes te maken. U kunt bij ons daarover meepraten!

 

 

 

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas