8 januari 2015

Kom naar de Leden vergadering op dinsdag 10 februari

Beste PvdA-leden afdeling Bladel,

Graag nodigen wij je uit voor een algemene ledenvergadering die gepland staat op dinsdag 12 februari 2015 in Cultureel Centrum Den Herd te Bladel; aanvang 19.30 uur.

Onderstaande punten staan op de agenda ter bespreking:

 • Bestuurssamenstelling;
  • Zijn er belangstellenden voor een bestuursfunctie?
  • Men kan zich melden tot een uur voor de vergadering bij een van de bestuursleden;
 • Kascontrole:
  • verslag door de kascommissie;
 • PvdA-Werkplan 2015:
  Hierin staan de activiteiten die we willen uitvoeren.

  • verkiezing Provinciale Staten op 18 maart 2015: de campagne
   Bladelse PvdA Lid Ben Maas staat hoog op de kandidatenlijst
  • één bijeenkomst/activiteit te organiseren onder PvdA-vlag (c.q. PRO5-vlag)
  • bespreken hoe we de Bladelse afdeling vorm willen geven in 2015;
 • PRO5: Door PvdA-bril bekeken:
  • hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
  • komt ons gedachtegoed uit de verf?
  • hoe verloopt de samenwerking? etc.;
 • de relatie met de andere Kempische PvdA-afdelingen? Heeft dit kans van slagen?

 

Wij zien je graag op 12 februari!

 

Prettige jaarwisseling en begin goed aan het nieuwe jaar!

 

 

Namens bestuur afdeling Bladel van de PvdA

Frank van Meurs, Bert de Bresser, Paul Maas