Door Marcel Roks op 23 december 2013

Kempensamenwerking? Noodzakelijk!

De 5 Kempengemeenten

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel de Mierden werken vanaf 2003 intensief samen op velerlei terreinen bijvoorbeeld Personeel en Organisatie, Intergemeentelijke Sociale Dienst en ICT. Een verdere doorontwikkeling op deze samenwerking is noodzakelijk. Het Rijk stoot steeds meer taken af en de gemeenten moeten deze taken overnemen.  Om de  kwaliteit en de continuïteit van het ambtelijk apparaat te waarborgen wordt de verdere samenwerking versneld ingevoerd.  Dit vereist bestuurlijke slagvaardigheid en de rol van de gemeenteraden moet goed worden gepositioneerd. 

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks