Door Marcel Roks op 23 oktober 2013

Gaat ons milieu in rook op?

In de Toekomstvisie “Leven in de gemeente Bladel “ zijn doelstellingen en ambities vastgelegd tot 2030.

Het milieubeleidsplan is daarvan een concrete uitwerking voor de periode 2013-2017. PvdA wil in dit plan meer visie op korte termijn zodat de landelijke wet-en regelgeving lokaal kan worden ingevuld. Heeft u vragen over het milieu? Wilt u meer weten over bijvoorbeeld geluids- en geurhinder, afval, klimaat en energie? U bij ons van harte welkom!

 

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks