Door Marcel Roks op 23 juni 2013

Bezuinigen: maken van politieke keuzes.

In de perspectiefnota informeert de gemeente over de voortgang en uitvoering van de begroting.

Daarbij komt ook aan de orde op welke wijze de gemeente de toekomstige bezuinigingen gaat doorvoeren.  Het college wil met de gemeenteraad discussiëren op welke wijze dat moet gaan gebeuren. Voor PvdA zijn deze bezuinigingen een bron van zorg. We  blijven pleiten dat de  meest kwetsbare mensen moeten worden ontzien. We moeten keuzes maken over bezuinigingen, maar tegelijkertijd houden wij  onze sociale waarde  hoog in het vaandel. U kunt ons daarbij steunen! 

Marcel Roks

Marcel Roks

Raadslid en fractie voorzitter PvdA Lid en vertegenwoordiger van PvdA Bladel in PRO5 Wordt u weleens moe van de landelijke politiek? Heeft u het gevoel dat u geen invloed heeft op uw leefomgeving? Bent u sociaal betrokken op de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar u! Mijn naam is Marcel Roks. Ik woon samen

Meer over Marcel Roks