Door Ben Maas op 23 maart 2013

Bestemmingsplan De Wijer-De Kuil: goed nieuws voor starters!

PvdA is voorstander van sociale koopwoningen en sociale huurwoningen.

Dit bestemmingsplan maakt het realiseren van deze woningen mogelijkBovendien bevat dit plan veel aandacht voor milieu en leefomgeving. Materialen van bijvoorbeeld wegen en trottoirs zijn duurzaam en leveren een hoogwaardige uitstraling. Beplanting, water, bebouwing en wegen zijn goed op elkaar afgestemd. PvdA heeft deze nieuwe ontwikkeling in Hapert ondersteund waarbij toekomstvisie, klimaatvisie en dorpsontwikkeling goed bij elkaar zijn gebracht.

 

 

Ben Maas

Ben Maas

  Samen Werken ! Begonnen in de dorpsraad van Netersel ben ik 12 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van de PvdA Bladel. Het doet me goed dat de PvdA samen met GL aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van PRO5. Een krachtig bestuur De gemeenteraad moet samen met de wethouders een modern professioneel

Meer over Ben Maas