8 januari 2015

Stem op Ben, PvdA “De Kempen”

    Voor mij is de Brabantse Kempen een plattelandsomgeving:

 • waar mensen elkaar kennen en voor elkaar opkomen.
  De vrijwilligers en mantelzorgers
  zorgen voor een leefbare omgeving.
 • voor mensen die met hun werk vooruit willen komen in het leven.
  Juist voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.
 • waar winning van schaliegas niet bespreekbaar is
  maar gekozen wordt voor duurzame vormen van energiewinning.
 • waar bestaande megastallen zich aangepast hebben
  aan de nieuwe normen van volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn
 • dat zich verzet tegen de Ruit.
  Het tast de leefomgeving aan en doorkruist het natuurgebied Dommeldal.
  Verbreedt de A67 en A58.
 • waar goed VMBO – MBO onderwijs geboden wordt aan
  Opleiden naar een baan en een stabiele plek in de samenleving
  mede door aandacht te geven aan burgerschap en vakmanschap.
 • met een openbaar bestuur dat de dialoog aangaat
  met haar ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties.

 

waar het eigen karakter van de Brabantse Kempen behouden blijft.

 

Vertel wat jij denkt dat nodig is voor ons dorp,  onze buurt en onze buren.                         

mail me jouw ideeën of kom op de koffie in de Brabantse Kempen.

Social Media:

Twitter:                      @benmaas1

Facebook:                  https://www.facebook.com/ben.maas.12
mail:                           benfamiliemaas@gmail.com